Percepcja słuchowa
Wpisany przez Alicja Linhardt   
środa, 11 maja 2016 10:06

Poradnik dla Rodziców i Nauczycieli

Ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową

Opanowanie umiejętności czytania i pisania zależy nie tylko od prawidłowego funkcjonowania analizatora wzrokowego, ale również słuchowego. Ważne jest więc zarówno to, jak nasza pociecha widzi, ale również to, jak słyszy. Należy jednak odróżnić zaburzony słuch fonemowy od kłopotów ze  słyszeniem spowodowanych np. niedosłuchem.

Poprawiony: środa, 11 maja 2016 10:08
Więcej…
 
Poradnik dla rodziców
Wpisany przez Alicja Linhardt   
czwartek, 03 marca 2016 09:51

Rodzicu!

Specyficzne trudności w uczeniu się? Co to takiego?

Poradnik dla Rodzica

 

Termin ten odnosi się do zaburzonego funkcjonowania dziecka w szkole, które objawia się na ogół niższymi wynikami edukacyjnymi i problemami z koncentracją uwagi. Specyficzne trudności występują podczas określonych etapów procesu dydaktyczno – wychowawczego. Najczęściej diagnozowane są już w oddziale przedszkolnym lub przez nauczyciela kształcenia zintegrowanego. Mogą dotyczyć różnych dziedzin wiedzy i umiejętności szkolnych. W celu zdiagnozowania charakteru trudności należy dokonać specjalistycznej kompleksowej oceny. W tym celu rodzic powinien zgłosić problem we właściwej poradni psychologiczno – pedagogicznej. U dziecka począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej mówi się o dysleksji rozwojowej. Wywołuje ona trudności w uczeniu się u dzieci w normie intelektualnej, co nie oznacza, że dziecko nie jest inteligentne. Dysleksja rozwojowa obejmuje kilka terminów:

dysleksja – są to trudności w czytaniu,

dysortografia – są to trudności w opanowaniu poprawnej pisowni,

dysgrafia – są to trudności w stawianiu kształtnych, czytelnych znaków graficznych,

dyskalkulia- są to trudności w uczeniu się matematyki.

 

Istnieje duża niejasność co do przyczyn wywoływania tych zaburzeń. Najczęściej ujmuje się je w trzech grupach:

przyczyny genetyczne,

przyczyny organiczne i biologiczne,

przyczyny społeczne( środowiskowe) lub wychowawcze.

Obecnie uważa się, że dysleksja rozwojowa ma swoje uwarunkowania mikrouszkodzeniami centralnego układu nerwowego jeszcze w okresie płodowym lub na skutek urazów okołoporodowych.

Rodzicu! Co powinno Cię zaniepokoić:

Wiek 6-7 lat

trudności z wymową

trudności w zapamiętywaniu wierszyków i piosenek

trudności w odróżnianiu podobnych głosek, wydzielaniu i łączeniu sylab

trudności w wyróżnianiu elementów z całości

trudności orientacji w czasie (pory roku, dnia, godziny)

trudności w rysowaniu i odtwarzaniu figur oraz wzorów

wadliwa wymowa (przekręcanie, przestawianie, notoryczne błędy gramatyczne)

trudności w nauce czytania

brak lateralizacji (oburęczność, mylenie prawej i lewej ręki)

mała sprawność manualna (wiązanie sznurowadeł, trzymanie nożyczek, sztućców)

opóźnienie orientacji w schemacie ciała

Wiek wczesnoszkolny I-III klasa szkoły podstawowej

utrzymywanie się i pogłębianie powyższych trudności

mała sprawność ruchowa (nie potrafi jeździć na dwukołowym rowerze, łyżwach, nartach, problemy z samoobsługą)

utrzymująca się oburęczność

zaburzenia koordynacji czynności ręki i oka

trudności w zapamiętywaniu nazw, dat, liczb, tabliczki mnożenia

mylenie liter

opuszczanie, przestawianie, dodawanie liter i sylab

trudności z pisownią

brzydkie pismo i rysunek.

Dysleksji rozwojowej nie da się całkowicie wyleczyć, ale można znacznie ograniczyć trudności dziecka spowodowane tym zaburzeniem. Możliwe to jest tylko wówczas, gdy dziecko objęte jest terapią pedagogiczną w formie zajęć korekcyjno- kompensacyjnych oraz szeregiem oddziaływań pozostałych nauczycieli. Usprawnienie zaburzonych funkcji odbywa się poprzez dostosowanie odpowiednich ćwiczeń, które dziecko powinno wykonywać również w domu pod okiem rodzica. Taka kompleksowa, systematyczna pomoc może ułatwić funkcjonowanie dziecka w szkole i środowisku rówieśniczym. W kolejnej części Poradnika dla Rodzica przedstawię zestawy ćwiczeń usprawniających zaburzone funkcje.

 

 

Izabella Okarmus – Jaskuła

nauczyciel prowadzący zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

 

 

 

 

 

 

 

 
Dyżury
wtorek, 18 października 2011 20:30

♣♣♣

PEDAGOG

mgr Magdalena Machnik, mgr Dorota Karaś, mgr Alicja Lelek

poniedziałek, wtorek 800 - 1530

środa, czwartek 800 - 1630

piątek 800 - 1430

♣♣♣

PSYCHOLOG SZKOLNY

mgr Joanna Bielecka

środa 1530 - 1630

♣♣♣

LOGOPEDA, DORADCA ZAWODOWY

mgr Lucyna Guzik

wtorek 1530 - 1630

♣♣♣

Poprawiony: poniedziałek, 09 listopada 2015 08:18
 


Godło Polski

Reklama

BIP

Reklama

Dziennik elektroniczny

Reklama
Reklama

Polecamy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Eduscience

Reklama