Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Radziszowie

Praca szkoły od 25.05.2020r.

Utworzono dnia 21.05.2020

Od 25.05.2020r. szkoła pracuje w godzinach od 8.00 do 16.30.  Zgodnie z zarządzeniami MEN organizowane będą wyłącznie wybrane typy zajęć po spełnieniu opisanych niżej warunków.

 • Dzieci z oddziału przedszkolnego mogą uczęszczać na zajęcia po telefonicznym zgłoszeniu do wychowawcy.
 • Uczniowie klas I-III mogą uczęszczać na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami dydaktyki po zgłoszeniu do wychowawcy poprzez wiadomość w dzienniku elektronicznym lub telefonicznie.  
 • Uczniowie objęci zajęciami rewalidacyjnymi mogą je realizować w budynku szkoły po uprzednim zgłoszeniu do wychowawcy w dzienniku elektronicznym lub telefonicznie oraz podpisaniu zgody przez rodziców (zgoda umieszczona jest w formularzu z innymi oświadczeniami).
 • Uczniowie klas 8 (od 1.06.2020 wszyscy uczniowie) mogą przebywać na konsultacjach po uprzednim uzgodnieniu z nauczycielem uczącym poprzez dziennik elektroniczny lub telefonicznie. Termin musi być uzgodniony najpóźniej dwa dni robocze przez planowanym spotkaniem. Do szkoły mogą wejść tylko uczniowie, którzy umówili się na konsultację.

 

WAŻNE!!! Przed rozpoczęciem zajęć rodzice/opiekunowie prawni składają:

 • oświadczenie dotyczące ryzyka zakażeniem patogenami przenoszonymi droga kropelkową,
 • oświadczenie rodzica dziecka uczęszczającego do Szkoły Podstawowej/Oddziału Przedszkolnego w Radziszowie
 • oświadczenie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 • zgodę na udział w zajęciach rewalidacyjnych (jeśli dotyczy).

 

Ze względów bezpieczeństwa obowiązują m.in. wymienione poniżej zasady. Szczegółowy opis procedur zawierają załączone dokumenty.

 • Do szkoły nie będą wpuszczani: uczniowie oraz pracownicy z objawami chorobowymi wskazującymi na chorobę zakaźną.  
 • Po wejściu do budynku szkoły każdemu pracownikowi oraz dziecku mierzona jest temperatura bezdotykowym termometrem.
 • Do szkoły nie mogą uczęszczać uczniowie ani przychodzić pracownicy, którzy na podstawie przepisów prawa obowiązani są odbywać kwarantannę lub być w izolacji. 
 • W szkole dzieci ani pracownicy nie muszą zakrywać ust ani nosa (nie chodzą  
  w maseczkach), z wyjątkiem zajęć rewalidacyjnych (zgodnie z wytycznymi MEN, GIS, MZ). 
 • Na teren budynku szkoły wpuszczany jest tylko uczeń. 
 • Na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze uczniowie wchodzą wejściem od strony przedszkola, na zajęcia rewalidacyjne i konsultacje wejściem głównym.
 • Dziecko nie może wnosić do budynku szkoły przedmiotów, które nie są niezbędne do zajęć, w których uczeń bierze udział. 
 • W przypadku stwierdzenia przez pracownika odbierającego objawów chorobowych (wskazujących na chorobę zakaźną) u dziecka, pracownik nie odbiera dziecka, pozostawia je rodzicom i informuje dyrektora.
 • Szkoła niezwłocznie po o zaobserwowaniu objawów chorobowych u dziecka informuje telefonicznie o tym fakcie rodzica, który ma obowiązek niezwłocznie odebrać dziecko.
 • Odbiór dziecka następuje po podaniu przez rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej imienia i nazwiska dziecka pracownikowi szkoły przy głównych drzwiach wejściowych do budynku. 
 • Opuszczając placówkę uczeń odprowadzany jest do rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej przez pracownika szkoły, który oczekuje przy drzwiach wejściowych. 

ZAŁĄCZNIKI:

Oświadczenia rodziców dzieci przychodzących do szkoły, oddziału przedszkolnego

Utworzono dnia 21.05.2020, 11:05

Procedury SP Radziszów

Utworzono dnia 21.05.2020, 11:05

Procedury Oddział Przedszkolny SP Radziszów

Utworzono dnia 21.05.2020, 11:05

Nasza placówka

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny